Grafik Tasarımı Bölümü

  • Grafik Tasarımı Bölümü
  • Tanıtım

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik Tasarım alanını doğrudan etkilemektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik tasarım alanı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik Tasarım Bölümü, verdiği eğitimle,  ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sosyal, toplumun estetik zevklerini yönlendirebilecek bilinçli ve nitelikli tasarımcıları yetiştirmeyi hedef edinmektedir.

Gelişen teknolojiyle de sıkı ilişki içinde, sürekli değişim ve gelişim halindeki Grafik Tasarım Bölümü gençlere ortaya çıkan yeni iş alanlarında yer edinme avantajı sağlarken, henüz öğrencilik aşamasında ders kapsamında ortaya çıkarılan ürünlerin (başta ulusal ve uluslararası yarışmalar olmak üzere) değerlendirilmesini de amaçlamaktadır. Böylece henüz öğrencilik aşamasında üreten ve ürettiklerini toplumla paylaşan öğrencilerin özgüveni artarken, kendisini, fakülte ve üniversitesini, şehrini, hatta ülkesini farklı alanda tanıtma olanağı da bulacaktır.

 

Grafik Tasarım Bölümünün açılması ile birlikte yaklaşık 600.000 bin nüfusa sahip Tokat ili ve çevresi için ilgili sektörlerde ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman açığının karşılanması mümkün olacaktır. Ayrıca Tokat ilinde bulunan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Meslek Lisesi Grafik Bölümü mezunlarının illerinde eğitimlerine devam etme olanağı da doğacaktır.  Tokat ilinde son dönemde sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmeler dikkate alındığında bölüm mezunların bölgelerinde iş bulmaları ve istihdamları da mümkün olacaktır.  

 

Her türlü görsel bildirimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan Grafik Tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır.


 

Grafik Tasarımı Bölümü; 2 grafik atölyesi, 1 uygulama atölyesi, 1 fotoğraf atölyesi, 1 bilgisayar atölyesi, 1 karanlık oda, 1 baskı atölyesi,  sergi alanı, derslikler, kantin, dinlenme yerleri vb. alanlardan oluşan yeni bir binanın 2 katında bulunmaktadır.

 

Bölümümüz  Turhal ilçesindedir. İlçenin kuzeyinde Amasya İli ve Erbaa İlçesi, güneyinde Pazar İlçesi, batısında Zile İlçesi, doğusunda Tokat İli yer almaktadır.

        Turhal iklim özelliğinde; denize olan uzaklığın ve yükseltinin etkisi önemlidir. İlçemizde orta Karadeniz iklimi ile iç Anadolu bölgesi iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Bu nedenle genelde ılıman bir iklime sahiptir. Genel olarak yaz mevsimi alçak alanlarda sıcak ve kurak yüksek yerlerde serin geçer. Yeşilırmak vadisi boyunca iç kesimlere kadar Karadeniz'in nemli havası beklenmedik zamanda yağışa dönüşebilir. Kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır. Kuzeyden güneye yükseltinin artması nedeniyle önemli farklılıklar görülür. Güneye doğru kış mevsimi daha sert bir karakter gösterir. En soğuk aylar Ocak ve Şubat, en sıcak aylar Temmuz ve Ağustostur.  Yıllık ortalama sıcaklık 12-9 derecedir.        Geçiş bölgesi iklim özelliklerini taşıması nedeniyle, Turhal ve çevresinde, Karadeniz iklim özelliklerini yansıtan ormanlar ( çam, kayın, ceviz, çınar, meşe, kızılcık, dağ kavağı vb.) görülür. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde ise bozkır bitki örtüsünün çeşitleri hâkimdir. Genel olarak her iklim türünde görülen tarım ürünleri yetiştirilebilir.

        Samsun-Amasya'dan gelip Turhal'dan geçerek Tokat'a giden karayolunu üzerindedir. Tokat’a 30 dk. Uzaklıktadır.  Turhal'a 25 km yakında bulunan Tokat Havalimanı ilçe için önemli bir avantajdır. Turhal’dan Türkiye'nin her yerine, Türkiye'nin her yerinden Turhal'a kara yolu ile ulaşım çok kolaydır. Turhal'daki otobüs işletmelerinin Türkiye'nin her yerine her gün seferleri vardır. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerinden de buraya otobüs kaldırılmaktadır. Özellikle büyük şehirlere aynı gün içinde değişik saatlerde birçok sefer yapılmaktadır.. Demiryolu Turhal'ın ekonomik ve sosyal yaşantısında önemli bir yer tutar. 23.08.1928'de Turhal Demiryolu İstasyonu açılmıştır. O yıldan beri pek çok ilimize ulaşım mümkündür.
Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.