Grafik Tasarımı Bölümü

  • Grafik Tasarımı Bölümü
  • Bilgilendirme Kılavuzu

Grafik Tasarımı Bölümü; 2 grafik atölyesi, 1 uygulama atölyesi, 1 fotoğraf atölyesi, 1 bilgisayar atölyesi, 1 karanlık oda, 1 baskı atölyesi,  sergi alanı, derslikler, kantin, dinlenme yerleri vb. alanlardan oluşan yeni bir binanın 2 katında bulunmaktadır.

 

Bölümümüz  Turhal ilçesindedir. İlçenin kuzeyinde Amasya İli ve Erbaa İlçesi, güneyinde Pazar İlçesi, batısında Zile İlçesi, doğusunda Tokat İli yer almaktadır.

        Turhal iklim özelliğinde; denize olan uzaklığın ve yükseltinin etkisi önemlidir. İlçemizde orta Karadeniz iklimi ile iç Anadolu bölgesi iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Bu nedenle genelde ılıman bir iklime sahiptir. Genel olarak yaz mevsimi alçak alanlarda sıcak ve kurak yüksek yerlerde serin geçer. Yeşilırmak vadisi boyunca iç kesimlere kadar Karadeniz'in nemli havası beklenmedik zamanda yağışa dönüşebilir. Kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır. Kuzeyden güneye yükseltinin artması nedeniyle önemli farklılıklar görülür. Güneye doğru kış mevsimi daha sert bir karakter gösterir. En soğuk aylar Ocak ve Şubat, en sıcak aylar Temmuz ve Ağustostur.  Yıllık ortalama sıcaklık 12-9 derecedir.        Geçiş bölgesi iklim özelliklerini taşıması nedeniyle, Turhal ve çevresinde, Karadeniz iklim özelliklerini yansıtan ormanlar ( çam, kayın, ceviz, çınar, meşe, kızılcık, dağ kavağı vb.) görülür. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde ise bozkır bitki örtüsünün çeşitleri hâkimdir. Genel olarak her iklim türünde görülen tarım ürünleri yetiştirilebilir.

        Samsun-Amasya'dan gelip Turhal'dan geçerek Tokat'a giden karayolunu üzerindedir. Tokat’a 30 dk. Uzaklıktadır.  Turhal'a 25 km yakında bulunan Tokat Havalimanı ilçe için önemli bir avantajdır. Turhal’dan Türkiye'nin her yerine, Türkiye'nin her yerinden Turhal'a kara yolu ile ulaşım çok kolaydır. Turhal'daki otobüs işletmelerinin Türkiye'nin her yerine her gün seferleri vardır. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerinden de buraya otobüs kaldırılmaktadır. Özellikle büyük şehirlere aynı gün içinde değişik saatlerde birçok sefer yapılmaktadır. Demiryolu Turhal'ın ekonomik ve sosyal yaşantısında önemli bir yer tutar. 23.08.1928'de Turhal Demiryolu İstasyonu açılmıştır. O yıldan beri pek çok ilimize ulaşım mümkündür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

 

BİLGİ

1.Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

BECERİ

1.Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri tanımlayabilme, çözümleyebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme ve araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

2.Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

2.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

DERS PLANI

 

Birinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

ATİ101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

2

0

2

2

GRA101

Görsel İletişime Giriş 

2

0

2

2

GRA103

Temel Tasarım I 

4

2

5

7

GRA105

Bilgisayarda Tasarım (Giriş) I 

3

1

3

6

GRA107

Çizim I 

2

2

3

6

GRA109

Sanat Tarihi I 

2

0

2

3

TDİ101

Türk Dili I 

2

0

2

2

YD101

Yabancı Dil I 

2

0

2

2

Toplam

 

 

 

30

 

 

 

 

 

İkinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

ATİ102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

2

0

2

2

GRA102

Grafik Tasarıma Giriş 

2

0

2

2

GSF104

Temel Tasarım II 

4

2

5

7

GSF106

Bilgisayarda Tasarım (Giriş) II

3

1

3

6

GSF108

Çizim II 

2

2

3

6

GSF110

Sanat Tarihi II 

2

0

2

3

TDİ102

Türk Dili II 

2

0

2

2

YD102

Yabancı Dil II 

2

0

2

2

Toplam

 

 

 

 

30

 

Üçüncü Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRA201

Grafik Tasarım I 

4

2

5

7

GRA203

Resimleme (İllüstrasyon I) 

2

2

3

5

GRA205

Fotoğraf I 

2

1

2

3

GRA207

Tipografi I 

2

1

2

4

GRA209

Bilgisayar Destekli Tasarım I 

2

2

3

6

GRS-1

Seçmeli Dersler I

0

0

0

5

Toplam

 

 

 

 

30

 

Dördüncü Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRA202

Grafik Tasarım II 

4

2

5

7

GRA204

Resimleme (İllüstrasyon II) 

2

2

3

5

GRA206

Fotoğraf II 

2

1

2

3

GRA208

Tipografi II 

2

1

2

4

GRA210

Bilgisayar Destekli Tasarım II 

2

2

3

6

GRS-2

Seçmeli Dersler II

0

0

0

5

Toplam

 

 

 

 

30

 

Beşinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRA301

Grafik Tasarım III 

4

2

5

7

GRA303

Sayısal Arayüz Tasarımı 

2

2

3

5

GRA305

Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık 

2

0

2

5

GRA307

Üç Boyutlu Modelleme I 

2

2

3

4

GRA309

Tasarım Felsefesi 

2

0

2

3

GRS-3

Seçmeli Dersler III

0

0

0

6

Toplam

 

 

 

 

30

 

Altıncı Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRA302

Grafik Tasarım IV 

4

2

5

7

GRA304

Dijital Medya Tasarımı 

2

2

3

3

GRA306

Staj 

0

0

0

10

GRA308

Üç Boyutlu Modelleme II 

2

2

3

4

GRA310

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 

3

0

3

3

GRS-4

Seçmeli Dersler IV

0

0

0

3

Toplam

 

 

 

 

30

 

Yedinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRA401

Grafik Tasarım V 

4

2

5

7

GRA403

Sergileme Tasarımı ve Çevresel Grafik 

2

2

3

6

GRA405

Sosyal Medya ve Görsel İletişim 

2

0

2

4

GRA407

Reklam Fotoğrafçılığı 

2

0

2

4

GRA409

Mezuniyet Proje Geliştirme 

2

2

3

6

GRS-5

Seçmeli Dersler V

0

0

0

3

Toplam

 

 

 

 

30

 

Sekizinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRA402

Grafik Tasarım VI 

4

2

5

7

GRA404

Sunum Tasarımı 

2

2

3

6

GRA406

Tasarım Etiği ve Fikri Haklar 

2

0

2

5

GRA408

Bilgilendirme Grafiği 

2

2

3

3

GRA410

Mezuniyet Proje Uygulama 

2

2

3

6

GRS-6

Seçmeli Dersler VI

0

0

0

3

Toplam

 

 

 

 

30

Genel Toplam

 

 

 

 

240

Seçmeli Dersler

Üçüncü Yarıyıl / GRS-1

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRS211

Görsel Okuryazarlık I

2

0

2

3

GRS213

Grafik Tasarım Tarihi I

2

0

2

3

GRS215

Sayısal Resimleme

2

1

2

3

GRS217

Malzeme Bilgisi

2

1

2

3

GRS219

Tasarım İletişimi

2

0

2

3

GRS221

Perspektif

2

1

2

3

GRS221

Türk Grafik Tasarım Tarihi

2

0

2

3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü Yarıyıl / GRS-2

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRS212

Görsel Okuryazarlık II

2

0

2

3

GRS214

Grafik Tasarım Tarihi II

2

0

2

3

GRS216

Sayısal Resimleme Uygulamaları

2

2

3

3

GRS218

Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları

2

2

3

3

GRS220

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

3

GRS220

Masaüstü Yayıncılık

2

1

3

3

GRS220

İletişim ve Reklamcılık

2

0

2

3


 

 

 

 

 

 

Beşinci Yarıyıl / GRS-3

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRS311

Göstergebilim

2

0

2

3

GRS313

Sayısal (Dijital) Sayfa Tasarımı

2

2

3

3

GRS315

Ambalaj Tasarımı

2

2

3

3

GRS317

Fotoğraf Atölye Uygulamaları

2

2

3

3

GRS319

Deneysel Animasyon

2

1

2

3

GRS321

Baskı Teknikleri

3

1

3

3

GRS323

Layout Tasarımı

2

1

3

3


 

Altıncı Yarıyıl / GRS-4

Ders Kodu

Dersin Adı 

T

U

UK

AKTS

GRS312

Animasyon Uygulamaları

2

2

3

3

GRS314

Üç Boyutlu Ambalaj Giydirme

2

2

3

3

GRS316

İnfografik

2

2

3

3

GRS318

Tüketim Estetiği

2

0

2

3

GRS320

Özgün Baskı Teknikleri

3

1

3

3

GRS322

İnteraktif Grafik

2

1

3

3

GRS324

Renk Teorileri

2

0

2

3


 

 

 

 

 

 

Yedinci Yarıyıl / GRS-5

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRS411

Sanat/ Tasarım Eleştirisi

2

0

2

3

GRS413

Reklam Çözümleme

2

0

2

3

GRS415

Girişimcilik

2

0

2

3

GRS417

Teknoloji Okuryazarlığı

2

0

2

3

GRS419

Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu

2

0

2

3

GRS421

Deneysel Tipografi

2

1

3

3

GRS423

Üç Boyutlu Grafik Tasarım

2

1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Sekizinci Yarıyıl/ GRS-6

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

GRS412

Sanat Ontolojisi

2

0

2

3

GRS414

Tasarım ve Çevre

2

0

2

3

GRS416

Fikri Mülkiyet Hakları

2

0

2

3

GRS418

Bilgi Felsefesi

2

0

2

3

GRS420

Kaligrafi

2

1

3

3

GRS422

Kurumsal Kimlik Tasarımı

3

1

3

3

GRS424

Ürün Fotoğrafçılığı

2

1

3

3


 

 

 

 

 Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.