Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
  • Tanıtım

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü iki bileşenden oluşan bir alandır. Birinci alan Uluslararası Ticareti, ikinci alan ise Lojistiği kapsamaktadır. Uluslararası Ticaret globalleşen dünyada özellikle 2000'li yıllardan sonra ve teknolojinin gelişmesiyle beraber, uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımlarının eski dönemlere nazaran çok büyük bir hareketliliğe ve karmaşık bir yapıya bürünmesiyle artış göstermiştir. Uluslararası Ticaret Bilim Dalı'nın konusu, kendi ana ülkesi dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde yerleşmiş şirket olarak tanımlanan uluslarüstü veya çok uluslu şirketlerin ve ekonomik birim olarak ele alınabilecek ülkelerin ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ve birbirlerini tamamlayan alanlardan oluşmaktadır. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler de ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır.

Bölümün ikinci alanı “Lojistik” sadece taşımacılık faaliyetlerinden ibaret olmayıp mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi olarak tanımlanabilir. Günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler.

Bu nedenlerle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bugünün ve geleceğin meslekleri arasında görülmektedir. Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu manada bölümde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer alması öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bölümde çağın ve günün şartlarına uygun, modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bölümümüz 2011 yılında Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde 5 bölümden (Uluslararası Ticaret ve Lojistik adı altında) biri olarak kurulmuştur. Bölümümüz, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, ilk öğrencilerini 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanı ile almıştır. Bölümümüze 2018-2019 eğitim öğretim yılında 50 öğrenci kontenjan tanınmıştır.

Bölüm Mezunlarının İş Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölmünün Türkiyeye has çok iyi bir avantajı söz konusudur. Bu özellik Türkiye’nin coğrafi konumudur. Türkiye’nin kilit roldeki coğrafi konumu sayesinde kara, deniz ve hava ulaşımı hem Türkiye hem de dünya için çok önemlidir. Bu durumu bölümümüz mezunları avantaja çevirebilir. Kazançlı meslekler arasında işsiz kalmanın gerçekten düşük bir ihtimal olduğu seçenek olarak ortaya çıkar.  Bunu da yapmanın yolu kendini alanında geliştirebilmektir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü mezunları yönelecekleri alana göre özel ve kamu sektörlerinde veya kendi iş yerlerinde çalışabilirler.

Özel Sektörde;

  1. İthalat ve ihracat yapan tüm şirketler/ işletmeler/ işyerlerinde,
  2. Hava alanlarında,
  3. Nakliye firmalarında,
  4. Lojistik ve kargo firmalarında,
  5. Fabrikaların lojistik ve dış ticaret bölümlerinde,
  6. Firmaların  üretim, enerji, hizmet sektörünün üretim ve pazarlama bölümleri ile firmaların ihtiyaç duyulan herhangi bir departmanında,
  7. Öğrenilecek yabancı dil veya diller sayesinde firmaların tercümanlık hizmetlerinde iş bulabilirler.

Kamu Sektöründe diğer lisans programları gibi girilecek olan ve atanmak için yeterli KPSS puanını alarak kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet elde edilebilir.

Elde edilecek meslek mensubu veya memuriyet neticesinde şu unvanlara sahip olunabilinir:


Dış Ticaret ve Lojistik Yöneticisi

Dış Ticaret Lojistik Sorumlusu

Dış Ticaret ve Lojistik Uzman Yrd.

Uluslararası Kara Taşımacılığı Operasyon Sorumlusu

Satış - Pazarlama (Uluslararası Nakliyat ve Gümrük)

Lojistik Sorumlusu

Lojistik Elamanı

Satın Alma ve Lojistik Uzmanı

Satış Lojistik Sorumlusu

Lojistik Planlama Uzmanı

Dış Ticaret Sorumlusu

Dış Ticaret Elemanı

Ticaret ve Pazarlama Elamanı

Dış Ticaret Uzmanı

Yurtdışı Tedarik ve Dış Ticaret Sorumlusu

Dış Ticaret Bölge Satış Sorumlusu

Kamuda devlet memuru (657 sayılı kanuna tabi veya akademisyen vb.) veya işçi statüsünde çalışabilirler.


Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

—Bölümde yapılan eğitim, staj, araştırma, bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik imkânların en iyi şekilde kullanılması,

—Kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmaların artırılarak sürdürülmesi,

—Yapılacak araştırmaların ve çalışmaların Türkiye’nin önceliklerine yönelik olmasını ve başarılı projelerle desteklenmesini teşvik ederek rekabet gücünü artıracak faaliyetlerin yapılması,

—Bilimsel ve akademik çalışmalarda en iyi eğitim hizmetlerini sunabilmek,

—Bilimsel çalışmalara, nitelikli eğitim ve uygulama işlemlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirebilmek ve toplumsal çalışma ortamını yaratmak,

Özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu, yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük nitelikli insan gücünü yetiştirmek

—Yeni ufuklar açıp istenilen hedefe doğru üstün başarı performansı sağlayabilmektir.

Vizyonumuz:

Birbiriyle iç içe geçmiş uluslararası ticaret ve lojistik disiplinlerine ilişkin eğitim, araştırma ve pratiğe dönük çalışmaları genişletmek ve bilgi birikimini derinleştirmektir. Aynı zamanda araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı, rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneğine haiz, birey odaklı yöntemleri kullanarak, planlı, girişimci, disiplinli, adaletli, eşitlikçi, devletini ve milletini seven ve onlar için fedakârlıktan kaçınmayan etkin ve etkili çalışmalar yapan ara insan gücünü tamamlayan insanlar yetiştirmektir.

Bölüm Tanıtım Videosu linki için Tıklayınız


Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.