Grafik Tasarımı Anabilim Dalı

  • Grafik Tasarımı Anabilim Dalı
  • Tanıtım
AMAÇLAR
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik Tasarım alanını doğrudan etkilemektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik tasarım alanı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik Tasarım Bölümü, verdiği eğitimle, ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sosyal, toplumun estetik zevklerini yönlendirebilecek bilinçli ve nitelikli tasarımcıları yetiştirmeyi hedef edinmektedir. Gelişen teknolojiyle de sıkı ilişki içinde, sürekli değişim ve gelişim halindeki Grafik Tasarım Bölümü gençlere ortaya çıkan yeni iş alanlarında yer edinme avantajı sağlarken, henüz öğrencilik aşamasında ders kapsamında ortaya çıkarılan ürünlerin (başta ulusal ve uluslararası yarışmalar olmak üzere) değerlendirilmesini de amaçlamaktadır. Böylece henüz öğrencilik aşamasında üreten ve ürettiklerini toplumla paylaşan öğrencilerin özgüveni artarken, kendisini, fakülte ve üniversitesini, şehrini, hatta ülkesini farklı alanda tanıtma olanağı da bulacaktır. Grafik Tasarım Bölümünün açılması ile birlikte yaklaşık 600.000 bin nüfusa sahip Tokat ili ve çevresi için ilgili sektörlerde ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman açığının karşılanması mümkün olacaktır. Ayrıca Tokat ilinde bulunan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Meslek Lisesi Grafik Bölümü mezunlarının illerinde eğitimlerine devam etme olanağı da doğacaktır. Tokat ilinde son dönemde sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmeler dikkate alındığında bölüm mezunların bölgelerinde iş bulmaları ve istihdamları da mümkün olacaktır. Her türlü görsel bildirimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan Grafik Tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Misyon İyi gözlem yeteneğine sahip ve yaşamdaki ayrıntıları fark edip yorumlayabilen, etkili iletişim becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, reklam, pazarlama ve tanıtım sektörlerindeki gelişmelerin farkında olan, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren tasarımcı bireyler yetiştirmektir. Vizyon Grafik Tasarım olgusunun, toplumda anlamını bulmasına destek olan örnek bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bireyler yetiştirmek üzere iyi gözlem yeteneğine sahip, yetenekli ve başarma kararlılığı olan öğrencilere, Grafik Tasarımı Bölümü mesleki hedeflerine ulaşma imkânı sunmaktadır.

HEDEFLER
Grafik Tasarım Bölümü mezunları basım ve yayın sanayinin tasarım, baskıya hazırlık ve baskı aşamaları, ambalaj sanayinin tasarım alanları, web tasarımı, çoklu ortam uygulamaları, etkileşimli tasarım alanları, reklam sektörü, televizyon, post-yapım uygulamaları gibi birçok alanlarda çalışma olanaklarına sahip olabilirler veya bireysel girişim ile kendi işini kurabilirler. İllüstratör, web tasarımcısı, reklamcılık ve tanıtım uzmanı, yayın grafiği tasarımcısı (kitap gazete katalog vb.), etkileşimli multimedya ve arayüz tasarımcısı, ambalaj tasarımcısı, tipografi tasarımcısı, işaret ve yönlendirme sistemleri tasarımcısı, grafiker, sergileme ve çevresel görsel iletişim tasarımcısı, pazarlama ve iletişim uzmanı gibi iş olanakları Grafik Tasarım Bölümü mezunları için iş olanaklarının bazılarıdır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla ilgili web sayfası ziyaret edilebilir. 
Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.