Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü

  • Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü
  • Tanıtım

 

Tanıtım 

 

Günümüzde hem ulusal hem de uluslararası ticari faaliyetlerin dijital platformda gelişmesiyle beraber elektronik ticaret hızla önem kazanmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde e-marka, iş geliştirme, e-tedarik zinciri yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi alanlarında uzmanlara ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle salgın hastalık gibi doğal afetlerde e-ticari faaliyetleri koordine edecek yetişmiş eleman temininde, çağın gereklerini yakalayacak altyapının oluşturulmasında ve e-ticaret alanında yetişmiş elemana ihtiyaç duyulmaktadır.  Dijitalleşen dünya ticaretinde ülkemizin de dijital platforma uyum sağlaması için e-ticaret uzmanları ve nitelikli işgücü eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü olarak  e-ticaretin her aşamasına hakim eleman yetiştirmeyi amaçlayan,  nitelikli öğretim üyeleri ve teknolojik altyapısıyla hizmet sunmaktadır.

 

Bölüm 4 yıllık eğitim vermekte ve eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci almaktadır.  Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü, yatay geçiş, çift anadal ve yandal açısından belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrenci kabul etmektedir.

 

Misyon

 

Teknolojik gelişmenin hızlanması ticareti küreselleştirerek dijital platformların sürekli artmasına neden olmaktadır. İşletmeler, pazar paylarını korumak amacıyla gelişen teknolojik enstrümanların her birini en etkili şekilde kullanmak mecburiyetinde kalmaktadır. Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü olarak e-ticari faaliyetlerinin tüm aşamasında yeterliliğe sahip uzman eleman yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaç çerçevesinde e-ticaret, e-reklam, e-pazarlama ve yönetim aşamaları yanısıra dijital platformların tasarımı, yazılımı, yönetimi ve tedarik zinciri konularında uzman eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca dijital platformların yeni enstrümanları olan Veri Madenciliği, Mataverse, NFT alanlarını takip ederek öğrencilerimizin dijital platformlardaki bilgi birikimini sürekli güncel tutma hedefindeyiz.

 

Vizyon

 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü olarak dijitalleşen ticareti yakından takip eden, gelişen teknoloji ve enstrümanlar hakkında kendisini sürekli geliştirebilen, e-ticaretim yazılım, bilişim, tedarik, reklam, pazarlama ve yönetim aşamalarının bütününe hakim, küresel pazarın önde gelen firmalarında istihdamında aranan uzman eleman yetiştirme konusunda ilk sırada yer almaktır.

 

İş Olanakları

 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü mezunları e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde istihdam edilebilirler. Bu şirketlerde süreç yönetimi, strateji belirleme, reklam, görsel tasarım, geri bildirim süreçleri ve etkileşimli alanlarda bulundukları şirkete ivme katabilirler.

 

Gelişen ve artan otomasyonun daralttığı istihdam olanaklarına karşı, elektronik iş geliştirme, mobil girişimcilik, uygulama geliştirme, akıllı tedarik süreçleri, elektronik pazarlama, veri izleme, marka yönetimi vb. bağlantılı hizmet kolları ile istihdama katkı sunabilirler.

 

Web programlama, web design, veri tabanı yönetimi, veri analizi gibi teknoloji yoğun stratejik şirketlerde uzman olarak katkı sunabilirler.

 

Ulusal ve küresel e-ticaret şirketlerinde elektronik müşteri ilişkileri yönetimi (e-CRM) sorumlusu, elektronik pazarlama ve pazar araştırmacısı gibi yetkinlik gerektiren pozisyonlar için dijital medya yönetimi ve marka geliştiricisi olarak istihdam edilebilirler.

 

Şirketlere e-ihracat ve e-ithalat konularında ticari faaliyetlerine yönelik süreç yönetimi hakkında danışmanlık sunarlar.

 

Temel işletmecilik yöntem ve usulleri dışına çıkamamış şirketlerin yeni paradigma olarak betimlenen küresel/ulusal elektronik ticaret yöntem ve kaidelerine adaptasyon süreçlerini yöneterek katkı sunarlar.

 

Yapay zeka, bulut teknolojisi, non-fungible token (NFT) gibi jenerik kavramlar konusunda taşıdığı yetkinlik ile ilgili şirketlerde danışman/uzman olarak istihdam edilirler.

Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.